Interiör och exteriörbilder kan handla om att dokumentera något man byggt eller ett projekt man varit delaktig i oavsett är det viktigt att dokumentera det man varit med om att skapat. Bilderna är viktiga inte bara för företagets historia men även för storytelling för sociala medier och trycksaker där ni har möjlighet att visa vad ni gjort och på så sätt få nya kunder.

INTERIÖR & EXTERIÖR

Exteriör & interiörbilder kan handla om många olika saker, oftast handlar det om referensbilder av olika slag, byggnader som byggts, företag som varit med att skapat, designat eller på något sätt bidragit till det färdiga resultatet. Det kan vara bilder som visa hur kontoret eller hur de kommersiella lokalerna ser ut inför uthyrning. Det är viktigt att dokumentera hur saker och ting ser ut inte minst om ni har varit med om att skapa det. Bilderna blir bra referenser för nya kunder och inte minst bra för storytelling på social medier eller som bra pressbilder.

FÖRETAGSPORTRÄTT

Vi kan hjälpa ert företag med många olika typer av företagsporträtt. I vår studio i Malmö har vi många möjligheter men vi kan även komma till er om ni önskar. Företagsporträtt är något av vår specialitet, och vi kan erbjuda en rad olika lösningar och vi kan garantera att med våra bilder kommer ni stärka ert varumärke och få era konkurrenter att höja på ögonbrynen.

STORYTELLING

Bilder behövs för att ni ska kunna berätta om ert företag, dels i sociala medier men även på er hemsida och i trycksaker. Bra bilder stärker ert varumärke och ökar er status gentemot konkurrenter. Vi hjälper er att styra upp detta så ni får ett litet arkiv att ta från när ni behöver.